โรงเรียนเมืองยาง


  โรงเรียนชุมพวงศึกษา สาขาตำบลเมืองยาง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเมืองยางศึกษาเป็นโรงเรียนที่  30 ของประกาศนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯสุขวิช รังสิตพล และแต่งตั้งให้นายมงคล เดชวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเมืองยางศึกษา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 2562/2539 สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2539 โดยคุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษาต่อมาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2546 โดยท่านผู้อำนวยการสหชัย สาสวน ได้โอนโรงเรียนเมืองยางศึกษา  มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต กระทรวงศึกษาธิการและต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยท่านผู้อำนวยการบริบูรณ์ จงปัตนา ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายไพศาล มุ่งวัฒนา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *